за Христос

1Летописи 18   

1 Победни войни на Давид
След това Давид порази филистимците и ги покори, и отне Гет и селата му от ръката им.
2 Порази и моавците; и те станаха Давидови слуги и плащаха данък.
3 Давид порази още совския цар Ададезер в Емат, когато последният отиваше да утвърди властта си на реката Ефрат.
4 Давид му отне хиляда колесници, седем хиляди конници и двадесет хиляди пешаци и преряза жилите на всички колеснични коне само че запази от тях за сто колесници.
5 И когато дамаските сирийци дойдоха, за да помогнат на совския цар Ададезер, Давид порази от сирийците двадесет и две хиляди мъже.
6 Тогава Давид постави гарнизони в Дамаска Сирия; и сирийците станаха Давидови слуги и плащаха данък. И Господ запазваше Давид, където и да отиваше.
7 Давид взе златните щитове, които бяха върху слугите на Ададезер, и ги донесе в Йерусалим.
8 И от Тиват и от Хун, Ададезерови градове, Давид взе твърде много мед, от която Соломон направи медното море, стълбовете и медните съдове.
9 А ематският цар Той, когато чу, че Давид поразил цялата сила на совския цар Ададезер,
10 прати сина си Адорам при цар Давид, за да го поздрави и да го благослови, понеже се бил против Ададезер и го поразил, защото Ададезер често воюваше против Той. Адорам донесе със себе си всякакви златни, сребърни и медни съдове;
11 а и тях цар Давид посвети на Господа заедно със среброто и златото, което беше отнел от всички народи: от Едом, от Моав, от амонците, от филистимците и от Амалик.
12 При това Ависей, Саруиният син, порази осемнадесет хиляди едомци в Долината на солта.
13 Той постави гарнизони в Едом и всички едомци се подчиниха на Давид. И Господ запазваше Давид, където и да отиваше.
14 Така Давид царува над целия Израел и съдеше целия си народ, и им раздаваше правда.
15 А Йоав, Саруиният син, беше над войската; а Йосафат, Ахилудовият син - летописец;
16 а Садок, Ахитововият син, и Авимелех, Авиатаровият син - свещеници; а Суса - секретар;
17 а Ванайя, Йодаевият син, беше над херетците и фелетците; а Давидовите синове бяха първенци около царя.
1Летописи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29