за Христос

1Летописи 16   

1 Така внесоха Божия ковчег и го положиха сред шатъра, който Давид беше поставил за него; и принесоха всеизгаряния и мирни жертви пред Бога.
2 Когато Давид свърши принасянето на всеизгарянията и мирните жертви, благослови народа в Господнето име.
3 И даде на всеки човек, мъж и жена, от Израел, на всеки по един хляб, по една мръвка месо и по един наниз сухо грозде.
4 И определи някои от левитите да служат пред Господния ковчег, да възпоменават, да благодарят и да хвалят Господа, Израелевия Бог:
5 първия, Асаф; втория, Захария; после Еиил, Семирамот, Ехиил, Мататия, Елиав, Ванайя, Овид-едом и Еиил с псалтири и арфи; Асаф с дрънкане на кимвали;
6 а свещениците Ванайя и Яазиил - с тръби, винаги пред ковчега на Божия завет.
7 Благодарствена песен на Давид
Тогава, в онзи ден, Давид за пръв път нареди славословенето на Господа чрез Асаф и братята му с тези думи:
8 Славословете Господа; призовавайте името Му;
възвестявайте между народите делата Му.
9 Пейте Му и Го възпявайте с псалми;
говорете за всичките Му чудни дела.
10 Хвалете се с Неговото свято име;
нека се весели сърцето на онези, които търсят Господа.
11 Търсете Господа и Неговата сила.
Търсете лицето Му винаги.
12 Помнете пречудните дела, които е извършил,
знаменията Му и постановленията, излезли из устата Му.
13 Вие, потомство на Неговия слуга Израел,
синове Яковови, избрани Негови.
14 Той е Господ, Бог наш;
съдът Му е по целия свят.
15 Помнете винаги завета Му,
словото, което заповяда на хиляда поколения,
16 завета, който сключи с Авраам,
и клетвата Му към Исаак,
17 която и утвърди на Яков за наредба,
на Израел за вечен завет,
18 като каза: На тебе ще дам Ханаанската земя
за дял на наследството ви,
19 когато бяхте малцина на брой,
малцина и пришълци в нея,
20 и когато прехождаха от народ в народ
и от едно царство в други народи.
21 Не остави никого да им навреди;
ей, заради тях царе изобличи,
22 като каза: Да не се допирате до помазаните Ми
и да не сторите зло на пророците Ми.
23 Пейте на Господа, жители на целия свят;
благовествайте от ден на ден спасението Му.
24 Възвестете между народите славата Му,
между всички племена - чудните Му дела.
25 Защото Господ е велик и твърде достоен за хвала
и за страхопочитание повече от всички богове.
26 Защото всички богове на племената са суетни,
а Господ създаде небесата.
27 Слава и великолепие са пред Него,
сила и радост на мястото Му.
28 Отдайте на Господа вие, семейства на племената,
отдайте на Господа слава и сила.
29 Отдайте на Господа славата, дължима на името Му;
донесете принос и влезте пред Него;
поклонете се на Господа с великолепие свято.
30 Треперете пред Него, жители на целия свят;
защото вселената е утвърдена и не може да се поклати.
31 Да се веселят небесата и да се радва светът;
и да казват между народите: Господ царува.
32 Да бучи морето и всичко, което е в него;
нека се радват полетата и всичко, което е в тях.
33 Тогава ще се радват пред Господа дърветата на дъбравата;
защото иде да съди света.
34 Славословете Господа, защото е благ,
защото милостта Му е до века;
35 и кажете: Спаси ни, Боже на спасението ни,
събери ни и ни избави от народите,
за да славословим святото Ти име
и да тържествуваме в Твоята хвала.
36 Благословен да бъде Господ, Бог Израелев,
отвека и довека.
И целият народ каза: Амин! И възхвалиха Господа.
37 Тогава Давид остави там, пред ковчега на Господния завет, Асаф и братята му, за да служат постоянно пред ковчега, според както беше нужно за всеки ден;
38 остави и Овид-едом и братята му, шестдесет и осем души; също и Овид-едом, Едутуновия син, и Оса за вратари;
39 и свещеника Садок и братята му, свещениците, пред Господнята скиния на високото място, което беше в Гаваон,
40 за да принасят всеизгаряне на Господа върху жертвеника за всеизгарянията винаги сутрин и вечер, точно според както е писано в закона, който Господ даде на Израел;
41 и с тях постави Еман, Едутун и другите, определени по име, които бяха избрани да славословят Господа, защото Неговата милост е до века;
42 и при тях, т. е. при Еман и Едутун, имаше тръби и кимвали за онези, които трябваше да свирят с висок глас, и инструменти за Божиите песни. А Едутуновите синове бяха вратари.
43 И така, целият народ си отиде, всеки в къщата си; и Давид се върна да благослови дома си.
1Летописи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29