за Христос

1Летописи 15   

1 Подготовка и преместване на Ковчега на Завета в Йерусалим
След това Давид си построи и други къщи в Давидовия град; приготви и място за Божия ковчег и постави шатър за него.
2 Тогава Давид каза: Не трябва да вдигат Божия ковчег други освен левитите, защото тях избра Господ да носят Божия ковчег и да Му служат винаги.
3 И Давид събра целия Израел в Йерусалим, за да пренесат Господния ковчег на мястото, което беше приготвил за него.
4 Давид събра Аароновите потомци и левитите;
5 от Каатовите потомци - началника Уриил и братята му, сто и двадесет души;
6 от Мерариевите потомци - началника Асайя и братята му, двеста и двадесет души;
7 от Гирсоновите потомци - началника Йоил и братята му, сто и тридесет души;
8 от Елисафановите потомци - началника Семая и братята му, двеста души;
9 от Хевроновите потомци - началника Елиил и братята му, осемдесет души;
10 от Озииловите потомци - началника Аминадав и братята му, сто и двадесет души.
11 Давид повика свещениците Садок и Авиатар и левитите Уриил, Асайя, Йоил, Семая, Емиил и Аминадав и им каза:
12 Вие сте началници на бащините домове на левитите; осветете се, вие и братята ви, за да пренесете ковчега на Господа, Израелевия Бог, на мястото, което съм приготвил за него.
13 Защото понеже първия път вие не го вдигнахте, Господ, нашият Бог, нанесе поражение върху нас, защото не Го потърсихме според както е заповядано.
14 И така, свещениците и левитите осветиха себе си, за да пренесат ковчега на Господа, Израелевия Бог.
15 (Левиевите синове бяха тези, които носеха Божия ковчег с върлините горе на раменете си, както заповяда Моисей според Господнето слово.)
16 Давид каза на левитските началници да поставят братята си - певците с музикални инструменти, псалтири, арфи и кимвали, за да свирят весело със силен глас.
17 И така, левитите поставиха Еман, Йоилевия син, а от братята му Асаф - Варахииния син; а от братята им, Мерариевите потомци - Етан, Кисиевия син;
18 и с тях братята им от втория чин, вратарите Захария, Вена, Яазиил, Семирамот, Ехиил, Уний, Елиав, Ванайя, Маасия, Мататия, Елифалей, Микнейя, Овид-едом и Еиил.
19 Така певците Еман, Асаф и Етан бяха определени да дрънкат с медни кимвали;
20 а Захария, Азиил, Семирамот, Ехиил, Уний, Елиав, Маасия и Ванайя - с псалтири по Аламот;
21 а Мататия, Елифалей, Микнейя, Овид-едом, Еиил и Азазия - с арфи по Семинит, за да ръководят пеенето.
22 А Ханания, главен певец на левитите, ръководеше пеенето, понеже беше изкусен.
23 А Варахия и Елкана бяха вратари за ковчега.
24 А свещениците Севания, Йосафат, Натанаил, Амасий, Захария, Ванайя и Елиезер свиреха с тръбите пред Божия ковчег; а Овид-едом и Ехия бяха вратари за ковчега.
25 И така, Давид и Израелевите старейшини и хилядниците отидоха да вдигнат с веселие ковчега на Господния завет от Овид-едомовата къща.
26 И понеже Бог помагаше на левитите, които носеха ковчега на Господния завет, те пожертваха седем телета и седем овена.
27 Давид беше облечен с одежда от висон, както и всички левити, които носеха ковчега, и певците, и Ханания, ръководителят на певците; а Давид носеше ленен ефод.
28 Така целият Израел внасяше ковчега на Господния завет с възклицание, с глас от рог, с тръби и кимвали, като свиреха с псалтири и арфи.
29 А когато ковчегът на Господния завет влизаше в Давидовия град, Михала, Сауловата дъщеря, погледна от прозореца и като видя, че цар Давид скача и играе, го презря в сърцето си.
1Летописи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29