за Христос

1Летописи 14:1-17   

1 Давид в Йерусалим
След това тирският цар Хирам прати посланици при Давид и кедрови дървета, зидари и дърводелци, за да му построят къща.
2 И Давид позна, че Господ го беше утвърдил за цар над Израел, защото царството му се възвиси нависоко заради народа Му Израел.
3 Давид си взе още жени в Йерусалим и роди още синове и дъщери.
4 Ето имената на синовете, които му се родиха в Йерусалим: Самуа, Совав, Натан, Соломон,
5 Евар, Елисуа, Елфалет,
6 Ногах, Нефег, Яфия,
7 Елисама, Веелиада и Елифалет.
8 Победа над филистимците
А когато филистимците чуха, че Давид бил помазан за цар над целия Израел, всички филистимци излязоха да го търсят; а Давид, като чу за това, излезе против тях.
9 И така, филистимците дойдоха и нахлуха в долината Рафаим.
10 Тогава Давид се допита до Бога: Да изляза ли против филистимците? Ще ги предадеш ли в ръката ми? А Господ му отговори: Излез, защото ще ги предам в ръката ти.
11 И така, те отидоха на Ваал-ферасим и там Давид ги порази. Тогава Давид каза: Бог избухна чрез моята ръка върху неприятелите ми, както избухват водите. Затова онова място бе наречено Ваал-ферасим.
12 Филистимците оставиха там боговете си; а Давид заповяда и ги изгориха с огън.
13 И филистимците пак нахлуха в долината.
14 Затова Давид пак се допита до Бога; и Бог му отговори: Не излизай против тях, а ги заобиколи и ги нападни откъм черниците.
15 И когато чуеш шум като от маршируване по върховете на черниците, тогава ще излезеш на бой, защото Бог ще излезе пред тебе да порази филистимското множество.
16 Давид направи според както му заповяда Бог; и поразяваха филистимското множество от Гаваон чак до Гезер.
17 И Давидовото име се прочу по всичките земи; и Господ нанесе страх от него върху всички народи.
1Летописи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29