за Христос

1Летописи 13:1-4,5-14   

1 Давид и Ковчегът на Завета
Тогава Давид се съветва с хилядниците, стотниците и всичките началници;
2 и Давид каза на цялото Израелево общество: Ако ви е угодно и ако е от Господа, нашия Бог, нека пратим навсякъде до братята си, останали по цялата Израелева земя, и освен тях и до свещениците и левитите, които са в градовете им и околностите, за да се съберат при нас;
3 и нека донесем при нас ковчега на нашия Бог, защото не го потърсихме в Сауловите дни.
4 И целият събор каза, че ще направят така, защото това се видя право на целия народ.
5 Тогава Давид събра целия Израел от Египетския поток Сихор чак до прохода на Емат, за да донесат Божия ковчег от Кириат-иарим.
6 Давид отиде с целия Израел във Ваала, т. е. в Юдов Кириат-иарим, за да вдигне оттам Божия ковчег, който се нарича с името на Господа, Който обитава между херувимите.
7 И като изнесоха Божия ковчег от Авинадавовата къща, сложиха го на нова кола; и Оза и Ахио караха колата.
8 Давид и целият Израел играеха пред Господа с цялата си сила, с песни, с арфи, с псалтири, с тъпанчета, с кимвали и с тръби.
9 А когато стигнаха до Хидоновия харман, Оза протегна ръката си и хвана ковчега, защото воловете го раздрусаха.
10 Тогава гневът на Господа пламна против Оза и го порази затова, че протегна ръката си към ковчега; и той умря там пред Бога.
11 Давид се наскърби затова, че Господ нанесе поражение на Оза; и нарече онова място Фарез-оза, както се казва и до днес.
12 И в онзи ден Давид се уплаши от Бога и каза: Как ще донеса при себе си Божия ковчег?
13 Затова Давид не премести ковчега при себе си в Давидовия град, а го отпрати в къщата на гетеца Овид-едом.
14 Божият ковчег престоя със семейството на Овид-едом в къщата му три месеца; и Господ благослови дома на Овид-едом и всичко, което имаше.
1Летописи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29