за Христос

1Летописи 12:23-40;11   

23 Ето броя на въоръжените за бой началници, които дойдоха при Давид в Хеврон, за да му възвърнат Сауловото царство според Господнето слово:
24 от Юдовите синове - шест хиляди и осемстотин щитоносци и копиеносци, въоръжени за бой;
25 от Симеоновите синове - седем хиляди и сто души, силни и храбри за бой;
26 от Левиевите синове - четири хиляди и шестстотин души;
27 а Йодай беше началник на Аароновите синове; с него бяха три хиляди и седемстотин души,
28 и Садок, силен и храбър младеж, и от бащиния му дом двадесет и двама началници;
29 а от Вениаминовите синове, Сауловите братя - три хиляди души; защото дотогава по-голямата част от тях бяха поддържали Сауловия дом;
30 от Ефремовите синове - двадесет хиляди и осемстотин души, силни и храбри, именити мъже от бащиния си дом;
31 от половината Манасиево племе - осемнадесет хиляди души, които се определиха по име да дойдат и направят Давид цар;
32 от Исахаровите синове - мъже, които разбираха времената и знаеха как трябва да постъпва Израел, с двеста техни началници и всичките им братя, които действаха под тяхна заповед;
33 от Завулон - петдесет хиляди души, които можеха да излизат с войската, да я поставят в строй с всякакви военни оръжия и да управляват сражението, с непоколебимо сърце;
34 от Нефталим - хиляда началници и с тях тридесет и седем хиляди щитоносци и копиеносци;
35 от Дановите синове - двадесет и осем хиляди и шестстотин мъже, които можеха да се строят за бой;
36 от Асир - четиридесет хиляди души, които можеха да излизат с войската, да я поставят в строй;
37 а оттатък Йордан, от Рувимовите синове, от Гадовите синове и от половината племе на Манасия - сто и двадесет хиляди души с всякакви военни оръжия за бой.
38 Всички тези военни мъже, нареждани в строй, дойдоха с цяло сърце в Хеврон, за да направят Давид цар над целия Израел; така и всички други в Израел бяха с едно сърце да направят Давид цар.
39 И бяха там с Давид три дни и ядяха и пиеха, защото братята им бяха приготвили за тях.
40 Освен това и онези, които бяха близо до тях, чак до Исахар, Завулон и Нефталим, им донесоха храна с осли, камили, мулета и волове - храни от брашно, нанизи смокини, сухо грозде, вино, дървено масло, говеда и изобилно овце; защото беше веселие в Израел.
1Летописи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29