за Христос

Самот арорецът, Хелис фелонецът,

Слушай 1Летописи 11:27
1Летописи 11:27

Препратки:

Други преводи на 1Летописи 11:27: