за Христос

Слушай 1Летописи 10:18
1Летописи 10:18

Други преводи на 1Летописи 10:18: