за Христос

1Летописи 10   

1 Царуване на Давид
(10:1-29:30)
Последни дни и смърт на Саул

А филистимците воюваха против Израел; и Израелевите мъже побегнаха от филистимците и паднаха убити на хълма Гелвуе.
2 При преследването филистимците настигнаха Саул и синовете му; и филистимците убиха Сауловите синове Йонатан, Авинадав и Мелхисуй.
3 И като се засилваше боят против Саул, стрелците го улучиха и той беше наранен от стрелците.
4 Тогава Саул каза на оръженосеца си: Изтегли меча си и ме прободи с него, да не би да дойдат тези необрязани и се поругаят с мене. Но оръженосецът му не искаше, защото много се боеше. Затова Саул взе меча си и падна върху него.
5 Оръженосецът му, като видя, че Саул умря, падна и той на меча си и умря.
6 Така умряха Саул и тримата му синове; и целият му дом умря едновременно.
7 Тогава всички Израелеви мъже, които бяха в долината, като видяха, че побегнаха и че Саул и синовете му умряха, напуснаха градовете си и побегнаха; а филистимците дойдоха и се заселиха в тях.
8 А на следващия ден, когато филистимците дойдоха да съблекат убитите, намериха Саул и синовете му паднали на хълма Гелвуе.
9 И като го съблякоха, взеха главата и оръжията му и ги разпратиха наоколо по филистимската земя, за да разнесат известие на идолите си и на народа.
10 Положиха оръжието му в храма на боговете си, а главата му приковаха в Дагоновото капище.
11 А когато всичките жители на Явис-галаад чуха всичко, което филистимците сторили на Саул,
12 всички храбри мъже станаха и вдигнаха тялото на Саул и телата на синовете му, донесоха ги в Явис и погребаха костите им под дъба на Явис; и постиха седем дни.
13 Така умря Саул заради престъплението, което извърши против Господа, против Господнето слово, което не опази, а още - понеже се беше съвещавал със запитвачка на зли духове, за да се допита до тях,
14 а до Господа не се допита, затова Той го умъртви и обърна царството към Давид, Есеевия син.
1Летописи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29