за Христос

1Летописи 1   

1 Родословие на Божия народ
(1:1-9:44)
От Адам до Израел

Адам, Сит, Енос,
2 Каинан, Маалалеил, Яред,
3 Енох, Матусал, Ламех,
4 Ной, Сим, Хам и Яфет.
5 Яфетови синове: Гомер, Магог, Мадай, Яван, Тувал, Мосох и Тирас;
6 а Гомерови синове: Асханаз, Дифат и Тогарма;
7 а Яванови синове: Елиса, Тарсис, Китим и Родамим.
8 Хамови синове: Хус, Мицраим, Фут и Ханаан;
9 а Хусови синове: Сева, Евила, Савта, Раама и Савтека; а Раамови синове: Шева и Дедан.
10 Хус роди Нимрод; той пръв стана силен на земята;
11 а Мицраим роди лудимите, анамимите, леавимите, нафтухимите,
12 патрусимите, каслухимите (от които произлязоха филистимците) и кафторимите;
13 а Ханаан роди първородния си син Сидон и Хет,
14 и йевусейците, аморейците, гергесейците,
15 евейците, арукейците, асенейците.
16 арвадците, цемарейците и аматейците.
17 Симови синове: Елам, Асур, Арфаксад, Луд и Арам; а Арамови синове: Уз, Ул, Гетер и Мосох;
18 а Арфаксад роди Сала, а Сала роди Евер.
19 И на Евер се родиха двама синове: името на единия беше Фалек, защото в неговите дни земята беше разпределена; а името на брат му беше Йоктан.
20 А Йоктан роди Алмодад, Шалеф, Хацармавет, Ярах,
21 Адорам, Узал, Дикла,
22 Гевал, Авимаил, Шева,
23 Офир, Евила и Йовав; всички те бяха Йоктанови синове.
24 Сим, Арфаксад, Сала,
25 Евер, Фалек, Рагав,
26 Серух, Нахор, Тара,
27 Аврам, който е и Авраам,
28 а Авраамови синове: Исаак и Исмаил.
29 Ето техните поколения: първородният на Исмаил - Навайот; после Кидар, Адвеил, Мавсам,
30 Масма, Дума, Маса, Адад, Тема,
31 Етур, Нафис и Кедма; тези бяха Исмаиловите синове.
32 А ето синовете на Авраамовата наложница Хетура: тя роди Земран, Йоксан, Мадан, Мадиам, Есвок и Шуах; а Йоксанови синове: Шева и Дедан;
33 а Мадиамови синове: Гефа, Ефер, Енох, Авида и Елдага; всички тези бяха потомци на Хетура.
34 И Авраам роди Исаак; а Исааковите синове бяха Исав и Израел.
35 Исавови синове: Елифаз, Рагуил, Еус, Еглом и Корей;
36 а Елифазови синове: Теман, Омар, Сефи, Готом, Кенез, Тамна и Амалик;
37 Рагуилови синове: Нахат, Зара, Сама и Миза.
38 А Сиирови синове: Лотан, Совал, Севегон, Ана, Дисон, Асар и Дисан;
39 а Лотанови синове: Хори и Омам; а сестра на Лотан беше Тамна;
40 Совалови синове: Алиан, Манахат, Гевал, Сефи и Онам;
а Севегонови синове: Айа и Ана;
41 Анов син - Дисон; а Дисонови синове: Амадан, Асван, Итрам и Харан;
42 Асарови синове: Валаан, Заван и Акан; Дисанови синове: Уз и Аран.
43 А ето царете, които царуваха в едомската земя, преди да се възцари цар над израелтяните: Вела, Веоровият син; и името на града му беше Денава.
44 А като умря Вела, вместо него се възцари Йовав, Заровият син, от Восора.
45 А като умря Йовав, вместо него се възцари Хусам, от земята на теманците.
46 А като умря Хусам, вместо него се възцари Адад, Вададовият син, който порази мадиамците на моавското поле; и името на града му беше Авит.
47 А като умря Адад, вместо него се възцари Самла, от Масрека.
48 А като умря Самла, вместо него се възцари Саул, от Роовот при Ефрат.
49 А като умря Саул, вместо него се възцари Вааланан, Аховоровият син.
50 А като умря Вааланан, вместо него се възцари Адад; и името на града му беше Пау, а името на жена му - Метавеил, дъщеря на Метред, Мезаавова внучка.
51 А като умря Адад, едомските първенци бяха: първенец Тамна, първенец Алия, първенец Етет,
52 първенец Оливема, първенец Ила, първенец Финон,
53 първенец Кенез, първенец Теман, първенец Мивсар,
54 първенец Магедиил и първенец Ирам. Тези бяха едомските първенци.
1Летописи: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29