за Христос

Но ако не могат да се въздържат, нека се женят, защото по-добре е да се женят, отколкото да се разпалват в страст.

Слушай 1Коринтяни 7:9
1Коринтяни 7:9

Препратки:

Други преводи на 1Коринтяни 7:9: