за Христос

Жената не владее своето тяло, а мъжът; така и мъжът не владее своето тяло, а жената.

Слушай 1Коринтяни 7:4
1Коринтяни 7:4

Препратки:

Други преводи на 1Коринтяни 7:4: