за Христос

Или не знаете, че който се сношава с блудница, е едно тяло с нея? Защото казва: "Двамата ще бъдат една плът."

Слушай 1Коринтяни 6:16
1Коринтяни 6:16

Препратки:

Други преводи на 1Коринтяни 6:16:

Или не знаете, че този, който се свързва физически с проститутка, става едно цяло с нея? Писанието казва: Двамата ще станат едно цяло.
/Съвременен превод 2004/
Или не знаете, че който се сношава с блудница, е едно тяло с нея? Защото Той казва: "двамата ще бъдат една плът."
/Верен 2002/
Или не знаете, че който се сношава с блудница, е едно тяло с нея? Защото казва: "Двамата ще бъдат една плът."
/Библейско общество 2000/
Или не знаете, че който се съвъкупява с блудница е едно тяло с нея? защото "ще бъдат", казва, "двамата една плът".
/Протестантски 1940/
Или не знаете, че, който се съединява с блудница, става едно тяло с нея? Защото казано е: "ще бъдат двамата една плът".
/Православен/
Или не знаете че който се съвъкупява с блудница едно тело е с нея? защото "ще бъдат", казва, "двамата в една плът."
/Цариградски/
What? know ye not that he which is joined to an harlot is one body? for two, saith he, shall be one flesh.
/KJV/