за Христос

Очистете стария квас, за да бъдете ново тесто, тъй като сте безквасни; защото и Христос, нашата Пасха, беше заклан за нас.

Слушай 1Коринтяни 5:7
1Коринтяни 5:7

Препратки:

Други преводи на 1Коринтяни 5:7:

Изхвърлете старата мая, за да бъдете ново тесто. Вие сте безквасен хляб, защото Христос, нашето пасхално агне, беше пожертван заради нас.
/Съвременен превод 2004/
Затова изметете стария квас, за да бъдете ново тесто, тъй като вие сте безквасни. Защото и нашата Пасха, Христос, беше заклан (за нас).
/Верен 2002/
Очистете стария квас, за да бъдете ново тесто, тъй като сте безквасни; защото и нашата пасха, Христос, беше заклан [за нас].
/Библейско общество 2000/
Очистете стария квас, за да бъдете ново тесто, - тъй като сте безквасни; защото и нашата пасха, Христос, биде заклан [за нас].
/Протестантски 1940/
Затова очистете стария квас, за да бъдете ново тесто, както сте безквасни; защото Христос, Пасхата наша, биде заклан за нас.
/Православен/
И тъй, очистете ветхия квас, да бъдете ново тесто, както сте безквасни; защото Христос, пасхата наша заклан биде жертва за нас.
/Цариградски/
Purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lump, as ye are unleavened. For even Christ our passover is sacrificed for us:
/KJV/