за Христос

Примерът на апостолите
Така всеки човек да ни смята за Христови служители и настойници на Божиите тайни.

Слушай 1Коринтяни 4:1
1Коринтяни 4:1

Препратки:

Други преводи на 1Коринтяни 4:1: