за Христос

А според както е писано:
"Каквото око не е видяло и ухо не е чуло,
и на човешко сърце не е идвало,
всичко това е приготвил
Бог за тези, които Го обичат."

Слушай 1Коринтяни 2:9
1Коринтяни 2:9

Препратки:

Други преводи на 1Коринтяни 2:9:

но както казва Писанието:
Нито око е виждало, нито ухо е чувало,
нито човешки ум си е представял
това, което Бог е подготвил за онези, които го обичат.
/Съвременен превод 2004/
А както е писано: "Каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е идвало, това е приготвил Бог за тези, които Го любят."
/Верен 2002/
А според както е писано:
"Каквото око не е видяло и ухо не е чуло,
и на човешко сърце не е идвало,
всичко това е приготвил
Бог за тези, които Го обичат."
/Библейско общество 2000/
А според както е писано: -
"Каквото око не е видяло, и ухо не е чуло,
И на човешко сърце не е дохождало,
Всичко това е приготвил
Бог за тия, които Го любят".
/Протестантски 1940/
Но, както е писано: "око не е виждало, ухо не е чувало и човеку на ум не е идвало това, що Бог е приготвил за ония, които Го обичат".
/Православен/
Но според както е писано: "Око не е видело, и ухо не е чуло, и на человек на сърдцето не е дохождало, това което е приготвил Бог на тези които го любят."
/Цариградски/
But as it is written, Eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man, the things which God hath prepared for them that love him.
/KJV/