за Христос

Къде е мъдрият? Къде е книжникът? Къде е участникът в разискванията на този век? Не обърна ли Бог в глупост светската мъдрост?

Слушай 1Коринтяни 1:20
1Коринтяни 1:20

Препратки:

Други преводи на 1Коринтяни 1:20:

Къде е мъдрият човек? Къде е ученият? Къде е философът на този свят? Не е ли направил Бог глупава мъдростта на света?
/Съвременен превод 2004/
Къде е мъдрият? Къде Е книжникът? Къде е защитникът на този свят? Не обърна ли Бог в глупост светската мъдрост?
/Верен 2002/
Къде е мъдрият? Къде е книжникът? Къде е защитникът на този век? Не обърна ли Бог в глупост светската мъдрост?
/Библейско общество 2000/
Где е мъдрият? Где книжникът? Где е разисквачът на тоз век? Не обърна ли Бог в глупост светската мъдрост?
/Протестантски 1940/
Де е мъдрецът? де е книжовникът? де е разисквачът на тоя век? Не обезуми ли Бог мъдростта на тоя свят?
/Православен/
Де мъдрият? де книжният? де изкусният разисквател на този век? Не обърна ли Бог в безумство мъдростта на този свет?
/Цариградски/
Where is the wise? where is the scribe? where is the disputer of this world? hath not God made foolish the wisdom of this world?
/KJV/