за Христос

че след това се яви на повече от петстотин братя наведнъж, от които повечето и досега са живи, а някои починаха;

Слушай 1Коринтяни 15:6
1Коринтяни 15:6

Препратки:

Други преводи на 1Коринтяни 15:6:

След това веднъж се яви на повече от петстотин братя и повечето от тях са все още живи, макар и някои да са мъртви.
/Съвременен превод 2004/
че след това се яви на повече от петстотин братя наведнъж, повечето от които и досега са живи, а някои починаха,
/Верен 2002/
че след това се яви на повече от петстотин братя наведнъж, от които повечето и досега са живи, а някои починаха;
/Библейско общество 2000/
че след това се яви на повече от петстотин братя наведнъж, от които повечето и досега са живи, а някои починаха;
/Протестантски 1940/
после се яви на повече от петстотин братя наведнъж, от които повечето са живи доднес, а някои и починаха;
/Православен/
След това се яви на повече от петстотин братя изведнъж, от които повечето и до сега са живи, а некои и починаха.
/Цариградски/
After that, he was seen of above five hundred brethren at once; of whom the greater part remain unto this present, but some are fallen asleep.
/KJV/