за Христос

Ето, една тайна ви казвам: Не всички ще починем, но всички ще се изменим,

Слушай 1Коринтяни 15:51
1Коринтяни 15:51

Препратки:

Други преводи на 1Коринтяни 15:51: