за Христос

Ако, по човешки казано, съм се борил със зверове в Ефес, какво ме ползва? Ако мъртвите не се възкресяват, "нека ядем и пием, защото утре ще умрем".

Слушай 1Коринтяни 15:32
1Коринтяни 15:32

Препратки:

Други преводи на 1Коринтяни 15:32:

Ако в Ефес се бях борил с диви зверове като обикновен човек, какво щях да спечеля? Ако мъртвите не възкръсват, тогава нека ядем и пием, защото утре ще умрем!
/Съвременен превод 2004/
Ако, по човешки казано, аз съм се борил със зверове в Ефес, какво ме ползва? Ако мъртвите не се възкресяват, "нека ядем и пием, защото утре ще умрем."
/Верен 2002/
Ако, по човешки казано, съм се борил със зверове в Ефес, какво ме ползва? Ако мъртвите не се възкресяват, "нека ядем и пием, защото утре ще умрем".
/Библейско общество 2000/
Ако, по човешки казано, съм се борил със зверове в Ефес, какво ме ползува? Ако мъртвите не се възкресяват "нека ядем и пием, защото утре ще умрем".
/Протестантски 1940/
Ако аз, тъй да кажа по човешки, се борих със зверове в Ефес, то каква полза за мене, щом мъртви не възкръсват? Да ядем и да пием, защото утре ще умрем!
/Православен/
Ако по человечески се борих аз със зверове в Ефес, каква полза имам ако мъртвите не възкръснуват? "Да ядем и да пием, защото утре ще умрем."
/Цариградски/
If after the manner of men I have fought with beasts at Ephesus, what advantageth it me, if the dead rise not? let us eat and drink; for to morrow we die.
/KJV/