за Христос

Защото Той трябва да царува, докато положи всички врагове под краката Си.

Слушай 1Коринтяни 15:25
1Коринтяни 15:25

Препратки:

Други преводи на 1Коринтяни 15:25: