за Христос

Братя, не бъдете невръстни деца по ум, а бидейки деца по отношение на злото, бъдете пълнолетни по ум.

Слушай 1Коринтяни 14:20
1Коринтяни 14:20

Препратки:

Други преводи на 1Коринтяни 14:20: