за Христос

Но желая да знаете, че глава на всеки мъж е Христос, а глава на жената е мъжът, глава пък на Христос е Бог.

Слушай 1Коринтяни 11:3
1Коринтяни 11:3

Препратки:

Други преводи на 1Коринтяни 11:3: