за Христос

Нито да изпитваме Господа, както някои от тях Го изпитаха и погинаха от змиите.

Слушай 1Коринтяни 10:9
1Коринтяни 10:9

Препратки:

Други преводи на 1Коринтяни 10:9: