за Христос

Нито да блудстваме, както блудстваха някои от тях и паднаха в един ден двадесет и три хиляди души.

Слушай 1Коринтяни 10:8
1Коринтяни 10:8

Препратки:

Други преводи на 1Коринтяни 10:8: