за Христос

Не бъдете идолопоклонници, както някои от тях, според писаното: "Народът седна да яде и да пие и стана да играе."

Слушай 1Коринтяни 10:7
1Коринтяни 10:7

Препратки:

Други преводи на 1Коринтяни 10:7:

Не бъдете идолопоклонници като някои от тях. Както казва Писанието: Хората седнаха да ядат и да пият и станаха да играят.
/Съвременен превод 2004/
И не бъдете идолопоклонници, като някои от тях, според писаното: "Народът седна да яде и да пие, и стана да играе."
/Верен 2002/
Не бъдете идолопоклонници, както някои от тях, според писаното: "Народът седна да яде и да пие и стана да играе."
/Библейско общество 2000/
Нито бивайте идолопоклонници, както някои от тях според писаното: "Людете седнаха да ядат и да пият, и станаха да играят".
/Протестантски 1940/
Не бивайте нито идолослужители, както някои от тях, за които е писано: "народът седна да яде и да пие, па стана да играе".
/Православен/
Нито идолослужители бивайте, както некои от тех, според писаното: "Седна народът да яде и да пие, и станаха да играят."
/Цариградски/
Neither be ye idolaters, as were some of them; as it is written, The people sat down to eat and drink, and rose up to play.
/KJV/