за Христос

А в тези неща те ни станаха поучителен пример, за да не пожелаваме страстно злото, както те го пожелаваха.

Слушай 1Коринтяни 10:6
1Коринтяни 10:6

Препратки:

Други преводи на 1Коринтяни 10:6: