за Христос

пак в повечето от тях Бог не благоволи; затова ги повали с мор в пустинята.

Слушай 1Коринтяни 10:5
1Коринтяни 10:5

Препратки:

Други преводи на 1Коринтяни 10:5: