за Христос

и всички да са пили от същото духовно питие (защото пиеха от една духовна канара, която ги придружаваше; и тази канара беше Христос),

Слушай 1Коринтяни 10:4
1Коринтяни 10:4

Препратки:

Други преводи на 1Коринтяни 10:4:

и всички пиха едно и също духовно питие, защото пиеха от духовния камък, който ги съпровождаше, и този камък беше Христос.
/Съвременен превод 2004/
и всички са пили от едно и също духовно питие, защото пиеха от духовната Канара, която ги придружаваше - и тази Канара беше Христос.
/Верен 2002/
и всички да са пили от същото духовно питие (защото пиеха от една духовна канара, която ги придружаваше; и тази канара беше Христос),
/Библейско общество 2000/
и всички да са пили от същото духовно питие, (защото пиеха от една духовна канара, която ги придружаваше; и тая канара бе Христос),
/Протестантски 1940/
и всички пиха едно и също духовно питие; защото пиеха от духовния камък, който идеше подире им; а камъкът беше Христос.
/Православен/
и всички от истото духовно питие пиха; защото пиеха от духовния камик който ги придружаваше; и този камик бе Христос.
/Цариградски/
And did all drink the same spiritual drink: for they drank of that spiritual Rock that followed them: and that Rock was Christ.
/KJV/