за Христос

както и аз угаждам на всички във всичко, като търся не своята полза, но ползата на мнозина, за да се спасят.

Слушай 1Коринтяни 10:33
1Коринтяни 10:33

Препратки:

Други преводи на 1Коринтяни 10:33:

така както аз самият се опитвам всякак да угодя на всички, като търся не това, което е добро за мен, а това, което е добро за всички, за да бъдат те спасени.
/Съвременен превод 2004/
както и аз се стремя да угодя на всички във всичко, като търся не своята собствена полза, а ползата на мнозина, за да се спасят.
/Верен 2002/
както и аз угаждам на всички във всичко, като търся не своята полза, а ползата на мнозина, за да се спасят.
/Библейско общество 2000/
както и аз угождавам на всички във всичко, като търся не своята си полза, но ползата на мнозина, за да се спасят.
/Протестантски 1940/
както и аз угаждам във всичко на всички и не търся своята полза, а ползата на многото, за да се спасят.
/Православен/
както и аз угождавам на всички във всеко нещо без да търся своята си полза, но ползата на мнозина за да се спасят.
/Цариградски/
Even as I please all men in all things, not seeking mine own profit, but the profit of many, that they may be saved.
/KJV/