за Христос

Не ставайте съблазън нито на юдеи, нито на гърци, нито на Божията църква;

Слушай 1Коринтяни 10:32
1Коринтяни 10:32

Препратки:

Други преводи на 1Коринтяни 10:32: