за Христос

И така, ядете ли, пиете ли, вършите ли нещо, всичко вършете за Божията слава.

Слушай 1Коринтяни 10:31
1Коринтяни 10:31

Препратки:

Други преводи на 1Коринтяни 10:31: