за Христос

Ако аз с благодарение на Бога участвам в яденето, защо да ме злословят за онова, за което благодаря?)

Слушай 1Коринтяни 10:30
1Коринтяни 10:30

Препратки:

Други преводи на 1Коринтяни 10:30: