за Христос

съвест, казвам, не твоята, а на другия. (Понеже защо да се съди моята свобода от чужда съвест?

Слушай 1Коринтяни 10:29
1Коринтяни 10:29

Препратки:

Други преводи на 1Коринтяни 10:29: