за Христос

Всичко, което се продава в месарницата, яжте, без да го изпитвате заради съвестта си;

Слушай 1Коринтяни 10:25
1Коринтяни 10:25

Препратки:

Други преводи на 1Коринтяни 10:25: