за Христос

Свободата на християнина
Всичко е позволено, но не всичко е полезно; всичко е позволено, но не всичко е назидателно.

Слушай 1Коринтяни 10:23
1Коринтяни 10:23

Препратки:

Други преводи на 1Коринтяни 10:23: