за Христос

Или искаме да подбудим Господа към ревност? Ние по-силни ли сме от Него?

Слушай 1Коринтяни 10:22
1Коринтяни 10:22

Препратки:

Други преводи на 1Коринтяни 10:22: