за Христос

Но казвам, че онова, което жертват езичниците, жертват го на бесовете, а не на Бога; но аз не желая вие да имате общение с бесовете.

Слушай 1Коринтяни 10:20
1Коринтяни 10:20

Препратки:

Други преводи на 1Коринтяни 10:20:

Напротив това, което принасят в жертва, е жертвоприношение пред демони, а не пред Бога, и не искам вие да имате общение с демоните!
/Съвременен превод 2004/
Не, но онова, което жертват езичниците, го жертват на демоните, а не на Бога, но аз не желая вие да имате общение с демоните.
/Верен 2002/
Но казвам, че онова, което жертват езичниците, жертват го на злите духове, а не на Бога; но аз не желая вие да имате общение със злите духове.
/Библейско общество 2000/
Но казвам, че онова, което жертвуват езичниците, жертвуват го на бесовете, а не на Бога; но аз не желая вие да имате общение с бесовете.
/Протестантски 1940/
Не, но каквото принасят в жертва езичниците, принасят го на бесове, а не Богу; пък аз не искам да бъдете съобщници на бесовете.
/Православен/
Но казвам, че онова което езичниците жертвуват, жертвуват го на бесовете, и не на Бога; а не ви искам да бъдете причастници на бесовете.
/Цариградски/
But I say, that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to devils, and not to God: and I would not that ye should have fellowship with devils.
/KJV/