за Христос

Вижте Израел по плът: тези, които ядат жертвите, нямат ли общение в жертвеника? Тогава какво?

Слушай 1Коринтяни 10:18
1Коринтяни 10:18

Препратки:

Други преводи на 1Коринтяни 10:18: