за Христос

Защото ние, ако и да сме мнозина, сме един хляб, едно тяло, понеже всички в единия хляб участваме.

Слушай 1Коринтяни 10:17
1Коринтяни 10:17

Препратки:

Други преводи на 1Коринтяни 10:17: