за Христос

А всичко това им се случи за пример и се написа за поука за нас, върху които са дошли последните времена.

Слушай 1Коринтяни 10:11
1Коринтяни 10:11

Препратки:

Други преводи на 1Коринтяни 10:11:

Тези неща се случиха с тях като пример и бяха записани, за да предупредят нас, които живеем във време, когато светът е към своя край.
/Съвременен превод 2004/
А всичко това им се случи за пример и беше записано за поука на нас, върху които са дошли последните времена.
/Верен 2002/
А всичко това им се случи за пример и се написа за поука за нас, върху които са дошли последните времена.
/Библейско общество 2000/
А всичко това им се случи за примери, и се написа за поука нам, върху които са стигнали последните времена.
/Протестантски 1940/
Всички тия неща им се случваха, за да служат за образи, а бяха написани за поука нам, до които стигнаха краищата на вековете.
/Православен/
И всичко това им се прилучаше за примери, и написа се за поучение нам които сме достигнали последните времена.
/Цариградски/
Now all these things happened unto them for ensamples: and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come.
/KJV/