за Христос

Нито роптайте, както възроптаха някои от тях и бяха поразени от погубителя.

Слушай 1Коринтяни 10:10
1Коринтяни 10:10

Препратки:

Други преводи на 1Коринтяни 10:10: