за Христос

1Йоан 5   

1 Вярата - победа над света
Всеки, който вярва, че Исус е Христос, е роден от Бога; и всеки, който обича Родителя, обича и Родения от Него.
2 По това познаваме, че обичаме Божиите чеда, когато обичаме Бога и изпълняваме Неговите заповеди,
3 защото това е любов към Бога: да пазим Неговите заповеди; а заповедите Му не са тежки.
4 Защото всичко, което е родено от Бога, побеждава света; и тази победа, която е победила света, е спечелила нашата вяра.
5 И кой побеждава света, ако не е този, който вярва, че Исус е Божият Син?
6 Това е Исус Христос, Който е дошъл чрез вода и кръв; не само чрез водата, а чрез водата и чрез кръвта;
7 и Духът е, Който свидетелства, понеже Духът е истината.
8 Защото три са, които свидетелстват: Духът, водата и кръвта; и тези три са съгласни.
9 Ако приемаме свидетелството на човеците, свидетелството на Бога е по-важно; защото това, което Бог заявява, е, че Той е свидетелствал за Сина Си.
10 Който вярва в Божия Син, има това свидетелство в себе си; който не вярва на Бога, направил Го е лъжец, защото не е повярвал на свидетелството, което Бог е свидетелствал за Своя Син.
11 И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот и че този живот е в Неговия Син.
12 Който има Сина, има този живот; който няма Божия Син, няма този живот.
13 Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот и да вярвате в името на Божия Син.
14 И дръзновението, което имаме пред Него, е това, че ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша;
15 и ако знаем, че ни слуша, за каквото и да попросим, знаем, че получаваме това, което сме просили от Него.
16 Ако някой види брат си, че извърши несмъртен грях, нека се моли и Бог ще му даде живот, т. е. на онези, които съгрешават несмъртно. Има грях (водещ) към смърт - не казвам за него да се моли.
17 Всяка неправда е грях; и има грях, който не води към смърт.
18 Знаем, че всеки, който е роден от Бога, не съгрешава; но онзи, който се е родил от Бога, пази себе си и лукавият не се докосва до него.
19 Знаем, че ние сме от Бога; и целият свят лежи в лукавия.
20 Знаем също, че Божият Син е дошъл и ни е дал разум да познаем истинния Бог; и ние сме в Истинния, в Неговия Син Исус Христос. Този е истинският Бог и вечен живот.
21 Дечица, пазете себе си от идоли.
1Йоан: 1 2 3 4 5