за Христос

1Йоан 4   

1 Предпазване от лъжеучителите
Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, а изпитвайте духовете дали са от Бога; защото много лъжепророци излязоха по света.
2 По това познавайте Божия Дух: всеки дух, който изповяда, че Исус Христос дойде в плът, е от Бога;
3 а никой дух, който не изповядва Спасителя, не е от Бога; и това е духът на Антихриста, за когото сте чули, че идва, и сега е вече в света.
4 Вие сте от Бога, дечица, и сте ги победили; защото Този, Който е във вас, е по-велик от онзи, който е в света.
5 Те са от света, затова светски говорят и светът тях слуша.
6 Ние сме от Бога; който познава Бога, нас слуша; който не е от Бога, не ни слуша. По това разпознаваме духа на истината и духа на заблудата.
7 Извор на любовта
Възлюбени, да се обичаме един друг, защото любовта е от Бога; и всеки, който обича, е роден от Бога и познава Бога.
8 Който не обича, не е познал Бога; защото Бог е любов.
9 В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя Единороден Син, за да живеем чрез Него.
10 В това се състои любовта - не че ние сме възлюбили Бога, а че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение за греховете ни.
11 Възлюбени, понеже Бог така ни е възлюбил, то и ние сме длъжни да се обичаме един друг.
12 Никой никога не е видял Бога; но ако се обичаме един друг, Бог пребъдва в нас и Неговата любов е съвършена в нас.
13 По това познаваме, че пребъдваме в Него и Той в нас, защото ни е дал от Духа Си.
14 И ние видяхме и свидетелстваме, че Отец прати Своя Син да бъде Спасител на света.
15 Ако някой изповяда, че Исус е Божият Син, Бог пребъдва в него и той в Бога.
16 И ние сме познали и сме повярвали в любовта, която Бог има към нас. Бог е любов; и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога и Бог - в него.
17 В това се усъвършенства любовта в нас, че имаме дръзновение в съдния ден, защото както е Той, така сме и ние в този свят.
18 В любовта няма страх, а съвършената любов пропъжда страха; защото страхът има в себе си наказание и който се страхува, не е стигнал до съвършенство в любовта.
19 Ние обичаме Него, защото първо Той възлюби нас.
20 Ако някой каже: Обичам Бога, а мрази брат си, той е лъжец; защото който не обича брат си, когото е видял, не може да обича Бога, Когото не е видял.
21 И тази заповед имаме от Него: Който обича Бога, да обича и брат си.
1Йоан: 1 2 3 4 5