за Христос

По това ще познаем, че сме от истината, и ще уверим сърцето си пред Него

Слушай 1Йоан 3:19
1Йоан 3:19

Препратки:

Други преводи на 1Йоан 3:19: