за Христос

1Йоан 3   

1 Да живеем като Божии чеда
Вижте каква любов ни е дал Отец, да се наречем Божии деца; а такива и сме.
Затова светът не познава нас, защото Него не позна.
2 Възлюбени, сега сме Божии деца и още не е станало явно какво ще бъдем; но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни на Него, защото ще Го видим, Какъвто е.
3 Скъсване с греха
И всеки, който има тази надежда в Него, очиства себе си, както Той е чист.
4 Всеки, който върши грях, върши и беззаконие, защото грехът е беззаконие;
5 и вие знаете, че Той се яви да носи греховете. В Него няма грях.
6 Никой, който пребъдва в Него, не съгрешава; никой, който съгрешава, не Го е видял, нито Го е познал.
7 Дечица, никой да не ви заблуждава: който върши правда, е праведен, и Христос е праведен.
8 Който върши грях, от дявола е; защото дяволът отначало съгрешава. Затова се яви Божият Син, да съсипе делата на дявола.
9 Никой, който е роден от Бога, не върши грях, защото Неговият зародиш пребъдва в него; и не може да съгрешава, защото е роден от Бога.
10 По това се разпознават Божиите чеда и дяволските чеда; всеки, който не върши правда, не е от Бога, нито онзи, който не обича брат си.
11 Живот в любов
Защото поръчението, което чухте отначало, е това: Да се обичаме един друг;
12 и да не бъдем както Каин, който беше от лукавия и уби брат си. И защо го уби? Защото неговите дела бяха нечестиви, а на брат му - праведни.
13 Недейте се чуди, братя, ако светът ви мрази.
14 Ние знаем, че сме преминали от смърт в живот, защото обичаме братята. Който не обича, остава в смърт.
15 Всеки, който мрази брат си, е човекоубиец; и вие знаете, че у никой човекоубиец не пребъдва вечен живот.
16 По това познаваме любовта, че Той даде живота Си за нас. Така и ние сме длъжни да дадем живота си за братята.
17 Но ако някой, който има благата на този свят, вижда брат си в нужда, а заключи сърцето си за него, как ще пребъдва в него Божията любов?
18 Дечица, да не обичаме с думи, нито с език, но с дело и в действителност.
19 По това ще познаем, че сме от истината, и ще уверим сърцето си пред Него
20 относно всичко, в което нашето сърце ни осъжда; защото Бог е по-голям от сърцето ни и знае всичко.
21 Възлюбени, ако нашето сърце не ни осъжда, имаме дръзновение спрямо Бога;
22 и каквото и да поискаме, получаваме от Него, защото пазим заповедите Му и вършим това, което е угодно пред Него.
23 И това е Неговата заповед - да вярваме в името на Неговия Син Исус Христос и да се обичаме един друг, както ни е заповядал.
24 И който пази Неговите заповеди, пребъдва в Бога и Бог - в него; и по това познаваме, че Той пребъдва в нас - по Духа, който ни е дал.
1Йоан: 1 2 3 4 5