за Христос

1Йоан 2   

1 Дечица мои, това ви пиша, за да не съгрешите; но ако някой съгреши, имаме Ходатай при Отца - Исус Христос Праведния.
2 Той е умилостивение за нашите грехове и не само за нашите, но и за греховете на целия свят.
3 Общение в любов
И от това разбираме, че Го познаваме, ако пазим заповедите Му.
4 Който казва: Познавам Го, а не пази заповедите Му, е лъжец и истината не е в него.
5 Но ако някой пази словото Му, неговата любов към Бога е наистина съвършена. По това знаем, че сме в Него.
6 Който казва, че пребъдва в Него, е длъжен да постъпва, както е постъпвал Христос.
7 Възлюбени, не е нова заповедта, която ви пиша, а е стара заповед, която сте имали отначало; старата заповед е словото, което сте чули.
8 Но все пак е нова заповедта, която ви пиша, което нещо е истинско и в Него, и във вас; защото тъмнината преминава и истинската светлина вече свети.
9 Който казва, че е в светлината, а мрази брат си, той и досега е в тъмнината.
10 Който обича брат си, той пребъдва в светлината; и в него няма повод за съблазън.
11 А който мрази брат си, той е в тъмнината и в тъмнината ходи, и не знае къде отива, защото тъмнината е заслепила очите му.
12 Пиша на вас, дечица, защото ви се простиха греховете заради Неговото име.
13 Пиша на вас, бащи, защото познавате Този, Който е отначало. Пиша на вас, младежи, защото победихте лукавия. Писах на вас, дечица, защото познавате Отца.
14 Писах на вас, бащи, защото познавате Този, Който е отначало. Писах на вас, младежи, защото сте силни и Божието слово пребъдва във вас, и победихте лукавия.
15 Не обичайте света, нито каквото е на света. Ако някой обича света, в него няма любов към Отца.
16 Защото всичко, което е в света - похотта на плътта, пожеланието на очите и тщеславието на живота, не е от Отца, но от света;
17 и светът преминава, и неговите похоти; но който върши Божията воля, пребъдва до века.
18 Предпазване от антихристи
Дечица, последно време е; защото, както сте чули, че идва Антихрист, и понеже сега има много антихристи, от това знаем, че е последно време.
19 От нас излязоха, но не бяха от нас; защото ако бяха от нас, щяха да си останат с нас; но излязоха, за да стане явно, че те всички не са от нас.
20 А вие сте помазани от Святия и знаете всичко.
21 Пиша ви не защото не знаете истината, а защото я знаете и разбирате, че никаква лъжа не е от истината.
22 Кой е лъжец освен онзи, който отрича, че Исус е Христос? Такъв човек е антихрист, който се отрича от Отца и от Сина.
23 Никой, който се отрича от Сина, няма нито Отца; а който изповядва Сина, има и Отца.
24 А колкото за вас, онова, което сте чули отначало, нека остане у вас. Ако остане у вас това, което сте чули отначало, то и вие ще пребъдете в Сина и в Отца.
25 И обещанието, което Той ни даде, е това - вечен живот.
26 Пиша ви това поради тези, които желаят да ви заблудят;
27 а колкото за вас, помазанието, което приехте от Него, остава във вас и нямате нужда да ви учи някой; затова, както неговото помазание ви учи за всичко и е истинско, а не лъжливо, пребъдвайте в Него, както ви е научило да правите.
28 И сега, дечица, пребъдвайте в Него и когато се яви, да имате дръзновение и да не се посрамим пред Него при пришествието Му.
29 Ако знаете, че Той е праведен, знайте, че и всеки, който върши правда, е от Него роден.
1Йоан: 1 2 3 4 5