за Христос

1Йоан 1   

1 Общение с въплътеното, вечно Слово
Това, което беше отначало, което чухме, което видяхме с очите си, което наблюдавахме и ръцете ни попипаха, за Словото на живота
2 (защото животът се яви и ние видяхме и свидетелстваме, и ви възвестяваме вечния живот, който беше у Отца и се яви на нас);
3 това, което сме видели и чули, него възвестяваме и на вас, за да имате и вие общение с нас; а пък нашето общение е с Отца и с Неговия Син Исус Христос.
4 И това ви пишем, за да бъде пълна вашата радост.
5 Общение с Бога като светлина
И известието, което чухме от Него и известяваме на вас, е това, че Бог е светлина и в Него няма никаква тъмнина.
6 Ако кажем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, лъжем и не действаме според истината.
7 Но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг и кръвта на Сина Му Исус Христос ни очиства от всеки грях.
8 Признание за нашия грях
Ако кажем, че нямаме грях, лъжем себе си и истината не е в нас.
9 Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.
10 Ако кажем, че не сме съгрешили, правим Бога лъжец и Неговото слово не е в нас.
1Йоан: 1 2 3 4 5