за Христос

И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца, Господ ще го привдигне и ако е извършил грехове, ще му се простят.

Слушай Яков 5:15
Яков 5:15

Препратки:

Други преводи на Яков 5:15:

Молитвата, казана с вяра, ще излекува болния и Господ ще възстанови здравето му, а ако е извършил грехове, ще му се простят.
/Съвременен превод 2004/
И молитвата на вярата ще избави страдащия и Господ ще го повдигне, и ако е извършил грехове, ще му се простят.
/Верен 2002/
И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца, Господ ще го повдигне и ако е извършил грехове, ще му се простят.
/Библейско общество 2000/
И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца, Господ ще го привдигне, и, ако е извършил грехове, ще му се простят.
/Протестантски 1940/
И молитвата, произлизаща от вярата, ще изцери болния, и Господ ще го дигне; и ако грехове е сторил, ще му се простят.
/Православен/
и молбата която е с вера ще избави страдащия, и Господ ще го привдигне, и грехове ако да е сторил, ще му се простят.
/Цариградски/
And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up; and if he have committed sins, they shall be forgiven him.
/KJV/