за Христос

Яков 5   

1 Предупреждение към богатите
Елате сега, вие, богатите, плачете и ридайте поради бедствията, които идат върху вас.
2 Богатството ви изгни и дрехите ви са изядени от молци.
3 Златото ви и среброто ви ръждясаха; и ръждата им ще свидетелства против вас и ще изпояде месата ви като огън. Вие сте събирали съкровища в последните дни.
4 Ето, заплатата за работниците, които са жънали нивите ви, от която ги лишихте, вика; и виковете на жътварите влязоха в ушите на Господа на Силите.
5 Вие живяхте на земята разкошно и разпуснато, угоихте сърцата си като в ден на клане.
6 Осъдихте, убихте Праведния; и Той не ви се противи.
7 Насърчаване към търпение
И така, братя, останете твърди до Господнето пришествие.
Ето, земеделецът очаква скъпоценния плод от земята и търпи за него, докато получи и ранния, и късния дъжд.
8 Останете и вие твърди и укрепете сърцата си; защото Господнето пришествие наближи.
9 Не роптайте един против друг, братя, за да не бъдете осъдени; ето, Съдията стои пред вратите.
10 Братя, вземете за пример на злострадание и на твърдост пророците, които говориха за Господнето име.
11 Ето, облажаваме онези, които са останали твърди. Чули сте за търпението на Йов и сте видели сетнината, дадена му от Господа, че Господ е много жалостив и милостив.
12 А преди всичко, братя мои, не се кълнете нито в небето, нито в земята, нито с друга някоя клетва; а нека вашето говорене да бъде: Да, да, и: Не, не, за да не паднете под осъждане.
13 Усърдната молитва и изцелението
Зле ли страда някой от вас, нека се моли. Весел ли е някой, нека пее хваления.
14 Болен ли е някой от вас, нека повика църковните презвитери и нека се помолят над него и го помажат с елей в Господнето име.
15 И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца, Господ ще го привдигне и ако е извършил грехове, ще му се простят.
16 И така, изповядайте един на друг греховете си и се молете един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния човек.
17 Илия беше човек със същото естество като нас; и се помоли усърдно да не вали дъжд, и не валя дъжд на земята три години и шест месеца;
18 и пак се помоли и небето даде дъжд, и земята произведе плода си.
19 Братя мои, ако някой от вас бъде отклонен от истината и един го обърне,
20 нека знае, че който е обърнал грешния от заблудения му път, ще спаси една душа от смърт и ще покрие много грехове.
Яков: 1 2 3 4 5